Výbor finanční

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo.

Předseda finančního výboru: Ing. Miloslav Sejkora

Členové výboru: Mgr. Dita Bomberová, Bc. Jan Divoký, Pavel Halva, Ivan Marek, Ing. Josef Mládek, Petr Švehlák

 

Vytisknout