Členství města

Kraj Smetany a Martinů

Charakteristika kraje
Území Kraje Smetany a Martinů se nachází v Pardubickém kraji na Z okraji okresu Svitavy a zaujímá plochu přibližně 640 ha. Oblast sousedí s těmito významnými regionálními centry: na SZ - Vysoké Mýto, na SV - Česká Třebová, na V - Svitavy, na JZ - Nové Město na Moravě a na Z - Hlinsko a Proseč. V kraji žije kolem 30.000 obyvatel, hustota osídlení je cca 70 obyvatel / km2. Hlavními centry jsou města Litomyšl a Polička, přirozenými centry pro okolní malé obce jsou také Bystré, Dolní Újezd a Svojanov.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

MAS Poličsko z.s.

MAS POLIČSKO z.s. je spolkem založeným na základě iniciativy všech členských obcí Mikroregionu Poličsko  v březnu roku 2006. Členy spolku jsou v současné době Mikroregion Poličsko, 21 obcí mikroregionu, Svazek obcí AZASS, 16 podnikatelských subjektů a 11 neziskových organizací se sídlem, či působením v obcích Mikroregionu Poličsko.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Mikroregion Poličsko

Mikroregion Poličsko je dobrovolný svazek obcí, který byl založen v roce 1999. Zahrnuje 21 obcí, ve kterých žije více než 20 000 obyvatel a zabírá plochu cca 28 000 ha. 
Rozprostírá se na východním okraji Pardubického kraje v bývalém okrese Svitavy a leží na území Českomoravské vysočiny, v oblasti, která je vhodná pro celoroční turistiku. Má bohatou historickou a kulturní tradici.Tato překrásná krajina láká množství rekreantů a turistů. V mikroregionu se nachází celá řada kulturních a historických objektů - kostely, kaple, lidová architektura, v Poličce hradby, radnice, morový sloup, kašny apod. Na Poličsku se nachází gotický hrad Svojanov, oblíbené místo mnoha turistů.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

K 1.2.2014 má celkem 213 členů, z toho 204 řádných (obcí, měst a městských částí) a 9 přidružených.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Svazek obcí AZASS

vznikl v první polovině roku 1998 jako "Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské nemocnice". Sdružení vytvořily města a obce spádového území poličské nemocnice s cílem převzít majetek poličské nemocnice po jeho neúspěšné privatizaci a samostatně ji spravovat a provozovat. Dne 1.6.1998 sdružení tento majetek od Fondu národního majetku ČR převzalo a od 1.1.1999 nemocnici provozuje prostřednictvím své organizace "Poličské nemocnice, s.r.o.", jíž je svazek (dříve sdružení) jediným společníkem.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail