Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2021, kteoru se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Ing. Martina Škorpíková
28.07.2020 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
18.05.2020 - Řád veřejného pohřebiště města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
02.01.2020 - Informace k místním poplatkům
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
19.12.2019 - Obecně závazná vhláška města č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 - Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 - Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 - Obecně závazná vyhláška města č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková